Replik till Haikolas DN debatt – studieavgifter

Här ligger en replik till Lars Haikolas DN debatt artikel 27 maj. Haikola skriver i förtäckta ordalag om behovet av införandet av studieavgifter. Repliken tar bland annat upp att detta leder till ökade socioekonomiska skillnader och vad forskningen säger om effekten av detta  i relation till hur ett samhälle mår i form av Health and Social factors. Forskningen som refereras till finns i The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger by Kate Pickett and Richard Wilkinson (Apr 26, 2011)

Repliken:

http://www.dn.se/debatt/missvisande-om-budgeten-for-hogskolans-utbildning/

Haikolas artikel här

http://www.dn.se/debatt/privat-kapital-behovs-for-att-klara-kvaliteten-i-hogskolan/

Andra repliker

http://www.dn.se/debatt/studieavgifter-vore-helt-fel-vag-att-ga/

http://www.dn.se/debatt/lamt-att-bara-vilja-uppratthalla-kvaliteten/