About

Material som rör historien om det svenska kvalitetsutvärderingssystemet för högre utbildning perioden 2008 och framåt

På denna sida finns en del av den mycket stora mängd material som har skrivits och publicerats sedan hösten 2008 angående Högskoleverkets (HSV) kvalitetsutvärderingssystem av Sveriges högskoleutbildningar. Situationen präglades då av en kris mellan HSV och universitet- och högskolevärlden beträffande de granskningsmetoder som införts före vår egen tid på verket.  Detta kom att bli startpunkten för en lång och märklig process i framtagandet av ett nytt system som bland annat resulterade i att dåvarande utbildnings- och forskningsminister Tobias Krantz blev KU anmäld, att vi själva lämnade verket och att Sverige nu har ett utvärderingssystem som avviker från de europeiska ministeröverenskommelserna (ESG) på elva av fjorton punkter. Systemet används fortfarande trots all kraftig nationell och internationell kritik men nu av den nya myndigheten Universitetskanslerämbetet.

Vi har nu beslutat att samla dessa material för att ge även andra än oss själva möjligheten att ta del av dessa skeenden ur ett helhetsperspektiv.

Anders Flodström/ tidigare universitetskansler och myndighetschef  HSV

Lena Adamson/ tidigare huvudsekreterare och stf myndighetschef  HSV

Annonser